2007 Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter

May 19, 2007 - May 20, 2007

SWE Karlskrona

Invitation & Entries


Results


Competitions

Competition allowed    
Epee Men's Individual U17 1990 - 2000
Epee Women's Individual U17 1990 - 2000
Foil Men's Individual U15 1992 - 2000
Foil Women's Individual U15 1992 - 2000
Epee Men's Individual U13 1994 - 2000
Epee Women's Individual U13 1994 - 2000
Sabre Men's Individual U17 1990 - 2000
Sabre Women's Individual U17 1990 - 2000
Sabre Men's Individual U13 1994 - 2000
Epee Men's Individual U15 1992 - 2000
Epee Women's Individual U15 1992 - 2000
Foil Men's Individual U13 1994 - 2000
Foil Women's Individual U13 1994 - 2000
Foil Men's Individual U17 1990 - 2000
Foil Women's Individual U17 1990 - 2000
Sabre Men's Individual U15 1992 - 2000
Other dates :