Tillbaka till listan     Visa PDF SV Visa PDF EN
logo logo logo

2022 Sydsvenska Cupen - Edling Cup

Ort Lund (SY)
Victoriastadion, Lund
Victoriastadion
Lovisastigen 2-4
221 45 Lund
Nation Sweden
Datum 22 okt. 2022
Deltagande INTERNATIONELL ÖPPEN
Obegränsat antal deltagare

Det är inte tillåtet att delta i flera tävlingar samma dag.

Bara en anmälan per idrottare för varje kategori.

Kvot Ingen
Domare

Licenskrav domare:

Inget licenskrav. PLIKTDOMARANTAL ENLIGT SVFF TB.

Idrottare STARTER per klubb 5 - 8 9 - 12 13 +
Domarplikt 1 2 3
Avgift per saknad domare per tävlingshelg 1 500,00 kr 1 500,00 kr 1 500,00 kr

Pliktdomare (eller pliktdomaravgift) för tävlingshelg fördelas per dag beräknat på antal anmälda starter per dag.

Anmälda domare arvoderas inte av arrangören.

Idrottare kan behöva döma varandra

Förbund Sydsvenska Fäktförbundet
Klubb LUGI Fäktforening
Arrangör LUGI Fäktförening
Kontakt ordforande@lugifaktning.se
Mer information https://fencing.ophardt.online/sv/widget/event/25146
Anmälda, resultat m.m.
Anmälan

Länk till anmälan: https://fencing.ophardt.online/
till 12 okt. 2022 bara via: Klubb
Avanmälan möjlig till 12 okt. 2022
E-post: ordforande@lugifaktning.se

Föranmälan
Dag Registering stängs Börjar Forts. Finaler Tävlingsklass Behöriga Kvot Avgift
22.10. 09:30 10:00 Florett Open I U13 2010 - 2016 100,00 kr
Värja Damer I U15 2008 - 2016 100,00 kr
Värja Damer I U13 2010 - 2016 100,00 kr
Värja Herrar I U15 2008 - 2016 100,00 kr
Värja Herrar I U13 2010 - 2016 100,00 kr
Sabel Open I Seniorer 1925 - 2016 100,00 kr
10:30 11:00 Värja Damer I Seniorer 1925 - 2016 100,00 kr
Värja Herrar I Seniorer 1925 - 2016 100,00 kr
12:30 13:00 Sabel Open I U15 2008 - 2016 100,00 kr
Sabel Open I U13 2010 - 2016 100,00 kr
Domarmöte 22.10. 09:45 Värja
22.10. 09:45 Florett
22.10. 09:45 Sabel
Betalning
Betalning Tilläggsavgift Kommentarer
Prepaid (SEPA) +0,00 kr +0.00% Bankgiro 416-9991
Tävlingsledare Fredrik Melander
Tävlingsledning DT TBD
Överdomare TBD
Format

TÄVLINGSFORM:
Slutligt tävlingsformat bestäms av tävlingsledningen för respektive tävling. Riktlinjerna är att tävlingen genomförs med 1-2 pouleomgångar och därefter DE. Vid små klasser kan även herrar
och damer komma att fäkta gemensam poule och därefter DE var för sig. Anmälda i små klasser kan även erbjudas att starta i äldre klass. I pouleomgångarna är målsättningen att alla deltagare får
fäkta minst åtta poulematcher. Fem stötar i pouler. 15 i DE.

Slutlig tävlingsform och starttider för seniorer meddelas av arrangörerna meddelas i samband med att anmälningstiden går ut.

Seniorna dömer själva och räknas därmed inte in i sammanställning av pliktdomare.

Tävlingsregler

Vid svenska fäkttävlingar tillämpas Internationella Fäktförbundets (FIE) reglemente och övriga stadgar med ändringar och tillägg enligt SvFF tävlingsbestämmelser.

Regler för medborgare i Ryssland och Belarus: https://fencing.se/2022/03/07/regler-for-medborgare-i-ryssland-och-belarus/

Jurisdiktion

Alla deltagare är ansvariga för sin egen utrustning.

Sjukvård

Sjukvårdskunnig person (utbildad i första hjälpen, hjärt-/lungräddning och idrottsskador) ska ständigt finnas på tävlingsplatsen. En särskild plats för tävlingens sjukvårdsfunktion ska finnas, synlig för alla deltagare och tydligt utmärkt.

Utrustning

U17, U20, Sen o Vet:
Mask: FIE,
Väst: FIE,
Underväst: FIE,
Byxor: FIE,
Sabelhandske: FIE,
Bröstskydd dam: Krav (florett: FIE)
Klinga: Standard,
Max klinglängd: 5
OBS transparenta kroppskabelkontakter samt (på värja) dragning av trådarna genom skålkontakten!
-

U15:
Mask: FIE,
Väst: FIE/ CE (Ett av plaggen, underväst eller väst, skall vara FIE-märkt 800 N),
Underväst: FIE/ CE (Ett av plaggen, underväst eller väst, skall vara FIE-märkt 800 N),
Byxor: CE,
Sabelhandske: Standard,
Bröstskydd dam: Krav (florett: FIE)
Klinga: Standard,
Max klinglängd: 5
OBS transparenta kroppskabelkontakter samt (på värja) dragning av trådarna genom skålkontakten!
-

U13:
Mask: CE,
Väst: FIE/ CE (Ett av plaggen, underväst eller väst, skall vara FIE-märkt 800 N),
Underväst: FIE/ CE (Ett av plaggen, underväst eller väst, skall vara FIE-märkt 800 N),
Byxor: CE,
Sabelhandske: Standard,
Bröstskydd dam: Ej krav,
Klinga: Standard,
Max klinglängd: 2
OBS transparenta kroppskabelkontakter samt (på värja) dragning av trådarna genom skålkontakten!
-

Belöningar Medaljer
Försäljning av utrustning Ingen
Boende Rekommenderat boende: https://placelund.se/
Vägbeskrivning Victoriastadion
Lovisastigen 2-4
225 41 LUND
Servering Serveringen drivs av vår klubb.